พีวีซีที่มีขนาดกะทัดรัดเหลี่ยมบอลเอฟพีทีด้ายวาล์ว x เอฟพีที